VİZYONUMUZ

Ordu sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün; sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ

Üyelerimizin sorun ve gereksinimlerini saptamak, bunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla ilgili makamlara ileterek, Ordu’lu sanayici ve işadamlarının sesi olmak. 
Yerel, Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile işbirliği yaparak, toplumumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkıda bulunmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması” temel kalite politikamızdır.
Bu politikayı gerçekleştirmek için HEDEFLERİMİZ,
- Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi; Yönetim Kurulumuz, Çalışanlarımız ve Üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek,
- Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak,
- İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek,
- Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek; iş dünyasına:
- Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,
- Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,
- Sanayi ve üniversite işbirliği gerçekleştirmesi yönünde destek vermek,
- Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak,
- Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak,
- Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
- Ordu’nun Sosyal ve Kültürel Hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
- Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek. 

DEĞERLERİ

ORDUSİAD, değerler üzerine kurulmuştur. Değerlerimiz kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur; her türlü davranış karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir.Dürüstlük ,Sorumluluk , Saygınlık, Tarafsızlık ve Katılımcılık olmak üzere beş temel değerlerimiz vardır.ORDUSİAD Yönetim Kurulu , üyeleri ve çalışanları tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini amaçlarız.